header-wijkparticipatie

Wijkpanel

Naast gerichte onderzoeken binnen een wijk, kan een vast wijkpanel een basis vormen voor een gefundeerde structuur van wijkparticipatie en zo voeding geven aan contactpersonen en beleidsbepalers.
 
Wat is het?
Een wijkpanel bestaat uit wijkbewoners die aangeven mee te willen denken met hun wijk (bv. 250 wijkbewoners). Zo'n panel kan in loop der tijd uitgroeien tot iedereen die hieraan mee wil doen. In aanvang kunnen wijkbewoners (eerst steekproefsgewijs) geworven worden. Dit kan door een combinatie van een aankondigingsbrief en werving via internet of telefoon. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld twee, drie of vier keer per jaar een vragenlijst. Het panel-onderzoek verloopt voor minimaal 90% via internet. Mensen zonder internet kunnen een alternatieve methode aangeboden krijgen.
 
Doel wijkpanel
Een wijkpanel bindt betrokken wijkbewoners en instanties. Het creëert draagvlak. Het geeft bewoners de mogelijkheid tot meedenken, feitelijkheden door te geven, voorkeuren uit te spreken en/of beleving door te geven. Het ondersteunt beleidsdragers met onafhankelijke informatie/gesprekstof/inspiratie bij beleidsevaluatie, lopend beleid en beleidsvoorbereiding en kan zo zorgen voor input voor thematische verdieping. Wijkorganisaties krijgen meer feeling met de mening van de wijk en kunnen zich zo ondersteund voelen of meningen kunnen bijgeschaafd worden. Ook kan een wijkpanel wijkbewoners werven voor kleine, grotere en/of ondersteunende (vrijwillige) wijktaken.
 
Van belang bij panelaanpak
Belangrijk is een structurele aanpak vanuit langere termijn visie. Ook een goede voorbereiding, eerlijke en duidelijke uitleg van doelstelling en openheid naar betrokken instanties zijn van belang. De intentie is dat ieder contact even serieus wordt genomen en elke vraag goed afgehandeld wordt. Dit heeft een groter kans van slagen bij een goede communicatie, informatie en continue bereikbaarheid voor vragen.
 
Praktische uitvoering
De werkzaamheden bestaan uit het opzetten en beheren van een panelbestand, het omzetten van thema’s in vragenlijsten, zorg dragen dat in de voorbereiding aanspreekpunten kunnen meedenken en het schrijven van rapportages en eventueel berichten voor de wijkkrant.
Vervolgens kunnen de deelnemers aan het panel twee, drie of vier keer per jaar via een email met een link een vragenlijst voorgelegd krijgen, waarvan de resultaten naar alle betrokkenen gerapporteerd worden.