header-winkelgebieden

Visie en werkwijze

Als onderzoekbureau proberen we op een betaalbare manier informatie te leveren die op een directe of indirecte manier het winkelgebied kan versterken. In onze aanpak proberen we concreet te werken door een combinatie van bilaterale contacten en het informeren van alle betrokken partijen. Uitgangspunten van onze werkwijze zijn: 

  • Aansluiten bij bestaande structuren en verantwoordelijkheden 
  • Nadruk op voorbereiding, alle betrokken de mogelijkheid bieden mee te denken/aan te vullen
  • Zicht krijgen op verbeterpunten en toekomstwensen
  • Een onderzoeksplan opstellen dat door allen gedeeld wordt, wat de acceptatie van resultaten versterkt
  • Het leesbaar rapporteren van resultaten zodat deze gebruikt kunnen worden in structurele toekomstplannen, inspiratie geven voor nieuwe kansen en bedreigingen in kaart brengen

 

Ondernemers, gemeente, organisaties, bezoekers en bewoners van omliggende straten kijken elk op hun eigen manier naar een gebied en de toekomst. Om alle zienswijzen te respecteren, proberen we in een onderzoek door middel van algemene en specifieke vragen, open en gesloten vragen, vragen over verleden, heden en toekomst de onderwerpen mee te nemen die betrokkenen graag gesteld willen hebben.