header-kinderopvang

Visie en werkwijze

Bij onderzoeken voor kinderopvang wordt getracht inzicht te verkrijgen in de huidige tevredenheid met de dienstverlening, actuele zaken die op dit moment spelen en toekomstmogelijkheden.

Een onderzoek wordt vaak het meest gedragen als niet alleen het thema in de voorfase door alle partijen wordt belicht, maar ook de resultaten door alle lagen van de organisatie worden gedragen en begrepen. Mede hierom zijn we een voorstander van onderzoeken met zowel gesloten vragen (wat willen we weten) als belevingsvragen (hoe wordt het gevoeld en waarom). Hierbij kan gedacht worden aan informatie voor:

  •  Bestuur: hoofdzaken, kengetallen en trends. Hoe vinden ouders en medewerkers dat het gaat en wat is de opinie over bepaalde thema’s
  •  Kantoormedewerkers: informatie om beleid en uitvoering op elkaar aan te laten sluiten, om kantoor, ouders en medewerkers te verbinden
  •  Leidsters: beoordeling dagelijkse gang van zaken op de groep, wat gaat er goed en wat kan beter
  •  Ouders en kinderen: beoordeling, tevredenheid en wensen en op welke wijze hun medezeggenschap is doorgevoerd in de organisatie
 
Typisch WBK hierbij is dat wij de verbinding zoeken tussen wat de opdrachtgever wil weten en de respondent wil vertellen. Doel bij iedere vragenlijst is dat beiden tot hun recht komen. Dit doen wij door ieder onderzoek af te stemmen op de individuele situatie en wensen van een kinderopvangorganisatie en ruime mogelijkheden te bieden om beoordelingen toe te lichten.