header-stadsenquetes

Visie en werkwijze

Als onderzoekbureau proberen we op een betaalbare manier informatie te leveren die gemeenten kan helpen om beleid te evalueren en te ontwikkelen en tegelijkertijd burgers de mogelijkheid geeft om 'hun eigen verhaal' te vertellen. Onderzoek als dialoog.

Uitgangspunten van onze werkwijze zijn:
  • Een goede voorbereiding waarin per onderwerp het inventariseren van de informatiebehoefte centraal staat. Door goed te luisteren en de dialoog aan te gaan proberen we de onderzoeksvraag in te bedden in het proces van verleden, heden en toekomst en een beeld te krijgen van het gewenste perspectief en de richting die de gemeente op wil.
  • Een gedegen onderzoeksplan waarin op basis van wensen, behoeften en mogelijkheden de onderzoeksmethode(n) en de vragen worden uitgewerkt in een vragenlijst waarin zowel de gemeente als de inwoners zich kunnen herkennen.
  • Uitvoering van het veldwerk in eigen beheer, waardooor we volledige controle hebben over de kwaliteit van het veldwerk en de voortgang en ontwikkelingen snel kunnen terugkoppelen.
  • Het overzichtelijk rapporteren van resultaten zodat deze gebruikt kunnen worden in structurele toekomstplannen, inspiratie geven voor nieuwe kansen en bedreigingen in kaart te brengen.
 
 Als onderzoeksbureau vinden we het verder belangrijk dat alle burgers:
- In redelijke mate de kans hebben om in de steekproef te komen
- Zoveel mogelijk de methode van hun voorkeur zouden moeten kunnen kiezen
- Ook de ruimte krijgen om hun eigen ideeën naar voren te brengen