header-stadsenquetes

Onderzoeksmethoden

Afhankelijk van de behoeften en wensen van een gemeente kan een Burgerenquête telefonisch, schriftelijk, online of via een combinatie hiervan worden gehouden. Met al deze methoden hebben we uitgebreid ervaring.

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van een aantal overwegingen die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de onderzoeksmethode(n).

schema_onderzoekmethode_burgerenquete

Veldwerk in eigen beheer
Al het veldwerk wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor hebben we volledige controle over de kwaliteit van het veldwerk en kunnen de voortgang en ontwikkeling snel worden teruggekoppeld. Meer informatie hierover kunt u vinden bij faciliteiten.