header-winkelgebieden

Onderwerpen

Elk winkelgebied probeert, binnen de mogelijkheden, een zo aantrekkelijk mogelijke mix te bieden van winkelaanbod en sfeer. Te denken valt aan aspecten als:

  • Winkelaanbod: het vinden van de meest aantrekkelijke mix van winkels, tegengaan van leegstand
  • Sfeer/ interieur: netheid, groen (bloembakken), horeca, kleurgebruik en andere sfeerbepalende elementen
  • Bereikbaarheid: optimaliseren mogelijkheden auto, fiets en OV bereikbaarheid
  • Veiligheid: tegengaan van zaken die onveiligheid vergroten (hangjongeren, ongenode gasten, fietsers op trottoir, etc.)
  • Promotie: aandacht middels huis-aan-huisbladen, reclamefolders, nieuwsbrieven en wijkkrantjes
  • Evenementen: aandacht via evenementen/ activiteiten (bijv. kerst, antiek, braderieën, straatfestivals)
 
In het menu links staan twee voorbeelden van onderzoek waarbij een winkelgebied als geheel wordt beoordeeld, dus zowel op winkelaanbod als andere aspecten.
 

Daarnaast is het ook mogelijk om een specifiek aspect van een winkelgebied te onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Lezersonderzoek: bereik en beoordeling huis-aan-huisbladen, reclamefolders e.d.
  • Evenementenonderzoek: behoeftebepaling, bezoek/ beoordeling specifiek evenement
  • Onderzoek over scholen in winkelgebied: inventarisatie overlast en mogelijke oplossingen 
  • Parkeeronderzoek: bereikbaarheid winkelgebied, parkeergedrag bezoekers/ bewoners, betaald parkeren