header-winkelgebieden

Ondernemersonderzoek

Om de krachten en de belangen van de ondernemers te bundelen hebben de meeste winkelgebieden een winkeliersvereniging. Bij een deel van de winkelcentra zijn dit bloeiende verenigingen waar de meeste winkeliers lid van zijn, bij andere winkelcentra gaat het soms moeizamer.

Samen met de ondernemers proberen we een vragenlijst op te stellen die aansluit bij de huidige situatie en waarin alle ondernemers vrijuit hun tevredenheid met de eigen winkelsituatie, meningen over het winkelgebied, toekomstgedachten en wensen kwijt kunnen. In samenwerking met de gemeente, politie en brandweer kunnen er ook vragen opgenomen worden over beoordeling van netheid en veiligheid van het winkelgebied, beheer, eventuele overlast, brandveiligheid, etc. Door het onderzoek periodiek te herhalen ontstaat een goed inzicht in de ontwikkeling van en de tevredenheid met een winkelgebied.

Ter indicatie: de totale kosten van een ondernemersonderzoek (incl. voorbereiding, veldwerk en rapportage) liggen veelal: tussen de € 600,- en € 1.000,- (excl. BTW).