header-winkelgebieden

Nuttige sites

Er bestaan verschillende landelijke organisaties, regelingen of samenwerkingsverbanden die trachten ondernemers of (onderdelen van) winkelgebieden te ondersteunen. We noemen enkele websites.hbd

In het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) werken de ondernemers- en werknemersorganisaties in de detailhandel samen in het belang van de sector. Het HBD adviseert over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), dat is ingevoerd om de veiligheid van gebieden te verbeteren.
Het HBD geeft op haar website een brochure die inhoudelijke informatie, praktijkervaringen en tips geeft over samenwerken aan een aantrekkelijk en bereikbaar winkelgebied.


kvk
De Kamer van Koophandel is een onafhankelijke dienstverlener die zich inzet om ondernemers verder te laten komen met ondernemen. Ook de KVK tracht samenwerking in winkelgebieden te versterken en steunt naast het KVO onder andere landelijke regelingen zoals:
 - Bedrijveninvesteringszone (BIZ): regeling om te stimuleren dat alle ondernemers meebetalen aan een verplichte heffing voor allerlei maatregelen om het gebied te verbeteren.
 - Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC) is een informeel orgaan dat helpt partners rond de tafel te brengen om de criminaliteitsproblematiek aan te pakken.


nrw De Nederlandse raad van winkelcentra (NRW) is een organisatie voor bedrijven en instellingen die zich bedrijfsmatig bezighouden met winkelcentra en hun omgeving. NRW heeft meer dan 600 leden uit ruim 250 bedrijven, uit de disciplines retail, overheid, vastgoed en consultancy. Op de site wordt veel informatie over winkelcentra en winkelgebieden bijgehouden.


locatus Locatus is als onafhankelijke bron marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux. Locatus verzamelt informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven en is hiermee een soort algemene databank van informatie over winkelgebieden en is met name geschikt voor beleidsbepalers, gemeente, retailers, beleggers, projectontwikkelaars en/ of makelaars.