header-wijkparticipatie

Nuttige sites

Onderstaand een overzicht van enkele sites waar informatie te vinden is over wijk- of burgerparticipatie. De meeste sites zijn geschreven door en voor professionals. Vanuit het perspectief van de wijkorganisatie of de wijkvrijwilliger die naar praktische informatie zoekt, lijken de sites minder informatie te bevatten.

 


participatieportal

De participatieportal is de ingang voor de lokale participatieprofessional en ondersteunt de groei van een actieve professionele gemeenschap burgerparticipatie. Het portal ontsluit kennis en informatie, verbindt netwerken, brengt actueel nieuws en faciliteert participatieprofessionals om gericht samen te werken en van elkaar te leren.

logo-binnenlands-bestuur

Op de website van Binnenlands Bestuur staan vele artikelen, rapporten, onderzoeken, case studies en best practices aangaande openbaar bestuur.

rijksoverheid

De rijksoverheid heeft een site over bewonersparticipatie in aandachtswijken met informatie en een aantal publicaties over gedane zaken.

VNG

De website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

lsa

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een landelijk platform waarbinnen bewoners samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De vereniging bestaat uit een platform van 70 bewoners, een bestuur en een secretariaat. Het LSA ondersteunt bewoners die hun wijk leuker en leefbaarder willen maken. Dit doen ze door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen.

movisie

MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid en adviseert over de toepassing van die kennis.

KEI-centrum

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing richt zich op de transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het bijzonder. KEI werkt samen met meer dan 265 partners: publieke en private partijen die actief zijn in de stedelijke vernieuwing. KEI manifesteert zich op twee manieren: als netwerkorganisatie en als zoekmachine.

buurtalliantie

De Buurtalliantie webcommunity is opgezet voor professionals die actief zijn in en voor buurten in Nederlandse steden en dorpen. Ze is bedoeld voor bestuurders en professionals van maatschappelijke ondernemingen, zelfstandige maatschappelijke ondernemers, beleidsmakers en uitvoerders van gemeentelijke departementen. Ook actieve burgers, onderzoekers en adviseurs kunnen lid worden van de webcommunity.