header-senioren

Nuttige sites


thumb_npo

thumb_rijksoverheid 


Het ministerie van VWS is de opdrachtgever van het Nationaal Programma Ouderenzorg en heeft ruim tachtig miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Programma tracht de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Het doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Er werken vele organisaties samen in dit programma. Informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg.

thumb_logo_cso

De ouderenorganisaties in Nederland zijn verenigd in de CSO, de koepel van ouderenorganisaties. De aangesloten lidorganisaties van de CSO zijn de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Hierbij zijn ruim 550.000 ouderen aangesloten. De CSO komt op voor alle ouderen in Nederland. Collectieve belangenbehartiging op de terreinen gezondheid, inkomen, pensioen, wonen, welzijn en mobiliteit is de belangrijkste taak van de CSO.

thumb_logowoonzorg

Woonzorg Nederland is een woningbouwcorporatie gespecialiseerd in woningen voor 55+ers en mensen met een beperking. Met bijna 27.000 huurwoningen en bijna 17.000 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen in 174 gemeenten zijn zij de grootste, landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting.

thumb_invoorzorg

In voor zorg! is een vernieuwend programma van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. In voor zorg! ondersteunt organisaties in de langdurige zorg toekomstbestendig te worden met verbetertrajecten op het terrein van bedrijfsvoering, ketenzorg, professionals en zorg op afstand.

thumb_logo_mijn_tijd_voor_de_zorg

Op de website van de realiteitscampagne 'Mijn tijd voor de zorg' is veel te lezen over de dagelijkse realiteit van de ouderen- en thuiszorg. Uit het hart en uit de praktijk.

thumb_samenwerkeneerstelijnszorg

De site www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl richt zich op multidisciplinaire samenwerking. Gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste lijn. Met name op wijkniveau. Waar nodig ook met andere zorgdomeinen.

thumb_logo_scp

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heft in haar missie staan het beschrijven van de situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen. In dit kader doet het SCP regelmatig onderzoek naar ouderen, waaronder de Monitor ouderenbeleid (voorheen Rapportage ouderen).

thumb_Logo_TNO

De missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. In dit kader komen er ook verschillende onderzoeken over ouderen en de toekomst van ouderen langs.