header-kinderopvang

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Een goede dienstverlening staat of valt voor een belangrijk deel met enthousiaste en betrokken medewerkers. Medewerkers die hun werk met plezier doen, gestimuleerd worden tot het ondernemen van activiteiten met de kinderen, in een prettig team samenwerken, voldoende waardering ondervinden en niet overbelast worden bij ziekte/vakanties van collega’s of door extra werkzaamheden. Periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek leidt tot hogere betrokkenheid en meer begrip bij de medewerkers. Door onderzoeken een- of tweejaarlijks te herhalen ontstaat een goed inzicht in de ontwikkeling van de tevredenheid van de medewerkers en het effect van doorgevoerde veranderingen.
 
Voorbereiding
De vragenlijst wordt bij voorkeur in nauw overleg en samenspraak met de opdrachtgever en de OR gemaakt. Naast standaardvragen, zijn er voor de opdrachtgever en de OR mogelijkheden om extra vragen aan de lijst toe te voegen. Vaak staan in het standaarddeel de volgende vragen centraal:
   -     Over welke aspecten van hun werk zijn de medewerkers tevreden, wat maakt ze enthousiast
   -     Welke aspecten kunnen of moeten beter
   -     Welke verbeterpunten worden genoemd en hoe kunnen deze het beste gerealiseerd worden
   -     Beoordeling van een groot aantal aspecten van de kinderopvang met mogelijkheid om dit toe te lichten.
 
Mogelijke onderwerpen die bij medewerkers aan bod komen zijn:
 • Introductie en inwerkperiode
 • Functioneren eigen team
 • Werkomstandigheden
 • Rol leidinggevende
 • Overleg op de groep/voor hele vestiging
 • Functionerings-, beoordeling-, evaluatiegesprekken
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Pedagogisch klimaat
 • Stagebeleid
 • Informatievoorziening
 • Medezeggenschap
 
Onderzoeksmethode
De meeste onderzoeken onder medewerkers van kinderopvangorganisaties vinden tegenwoordig online plaats. Met name als de e-mailadressen van de medewerkers bekend zijn, is dit een effectieve methode. De medewerkers kunnen direct via een e-mail worden uitgenodigd en komen na één klik op een link direct in de vragenlijst.
 
Voorbeelden
Om een idee te krijgen van hoe een vragenlijst en/of rapportage eruit kan zien, kunt u contact opnemen met ons bureau. Daarnaast staan voorbeelden op deze site. Ook denken we graag mee over andere onderzoeksvormen die de interne organisatie kunnen versterken, zoals:
- Registraties: Registratie van zaken die niet volgens de regels zijn gegaan. Dit betreft bijvoorbeeld zaken aan het gebouw/inrichting/buitenruimte, zoals een defect, rommel, lekkage of andere ongemakken.
 
Kosten
De kosten van een onderzoek zijn afhankelijk van het aantal en het soort vragen, het aantal respondenten, de onderzoeksmethode, de mate waarin naar variabelen wordt uitgesplitst, het type rapportage, wie eventueel brieven en enquêtes verspreid, hoe de enquêtes worden terugontvangen, het  gebruik van herinneringen, enz. De kosten van medewerkerstevredenheidsonderzoek variëren veelal van €550,- tot €4.500,- excl. BTW.