header-stadsenquetes

Mogelijke onderwerpen

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden van een Burgerenquête en de diversiteit van de onderwerpen die aan bod kunnen komen, onderstaand een selectie van de onderwerpen die in de afgelopen jaren bij verschillende Burgerenquêtes aan bod zijn gekomen:

- Afval en milieu
- Bekendheid en functioneren B&W en de gemeenteraad
- Bibliotheekbezoek
- Bouw- en woningtoezicht
- Burgerparticipatie
- Buurthuizen
- Cameratoezicht
- Communicatie gemeente
- Cultuurparticipatie
- Digitale balie
- Economisch klimaat
- Fietsgebruik
- Financiële dienstverlening
- Financiële situatie
- Gebruik van parken
- Gebruik zwembaden
- Geluidshinder
- Gemeentelijke contacten en informatiezoekproces
- Gemeentelijke dienstverlening
- Hondenbeleid
- Inkomensondersteuning
- Kapvergunningen
- Luchtkwaliteit
- Mantelzorg
- Marktbezoek
- Meeuwenoverlast
- Mobiliteit
- Onderhoud eigen wijk
- Ondernemersklimaat
- Overlast in de eigen buurt
- Parkeren
- Speelvoorzieningen
- Sportparticipatie
- Stadsbank
- Stadsbezoek
- Stadsdeelkantoren
- Stadskrant
- Trapveldjes
- Veiligheid en leefbaarheid
- Vrijwilligerswerk
- Vrijwilligerswerk
- Wegwerkzaamheden
- Winkelcentra
- WMO

 

Specifieke doelgroepmonitoren:
- Ouders
- Jongeren
- Ouderen
- Allochtonen
- Vrijwilligers
- Sporters