header

Methoden

We werken met de gangbare onderzoeksmethoden. Elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen. Bij het bepalen van de beste onderzoeksmethode staan bij ons altijd de volgende vragen centraal: Wat is de informatiebehoefte, wat zijn de wensen en wie is de doelgroep? De meeste onderzoeken die we uitvoeren betreffen:

-  Online onderzoek
-  Telefonisch onderzoek
-  Schriftelijk onderzoek
-  Face-to-face onderzoek
-  Combinaties van bovenstaande* 

 Onderzoek wordt door ons zo veel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. 

   
 
   

* Door respondenten de mogelijkheid te geven te kiezen uit meerdere methoden kan beter rekening worden gehouden met individuele voorkeuren en mogelijkheden. Vaak wordt voor een combinatie van onderzoeksmethoden gekozen wanneer het bijvoorbeeld belangrijk is dat elke respondent de mogelijkheid moet hebben om aan het onderzoek mee te doen en/of wanneer de doelgroep zeer divers is.