header-winkelgebieden

Maatwerk

In onderzoeken over winkelgebieden komen vaak dezelfde onderwerpen aan de orde. Toch blijkt in elk onderzoek ook weer dat elk winkelcentrum uniek is met een eigen dynamiek, eigen omgevingskenmerken en eigen sterke- en probleempunten. Enkele voorbeelden die dit verduidelijken:

  • Overdekte en onoverdekte winkelcentra
  • Winkelcentra met veel gratis parkeermogelijkheden vs -centra met weinig en betaalde mogelijkheden
  • Winkelcentra waar een drukke verkeersweg doorheen snijdt vs -centra in een afgesloten gebied
  • Verschillen in profielen van de wijkbewoners
  • Verschillen in aantal winkels, variatie en aanwezigheid van (grotere) ketens
  • Verschillen in historie van wijk (oudbouw vs nieuwbouw)
  • Verschillen in ligging en omgeving (bijv. invloed school)
  • Verschillen in actief zijn winkeliersvereniging, ondernemers, gemeente, etc
  • Verschillen in oorspronkelijke bouw/ aanleg van het winkelgebied
  • Winkelcentra in een wijk met goedkopere huurwoningen vs -centra in een wijk met duurdere koopwoningen
 
Het is van belang om in de voorbereiding van het onderzoek met de omstandigheden van een winkelgebied rekening te houden. Daarom zijn bij een onderzoek zowel standaardvragen als specifieke vragen nodig om maatwerk te kunnen bieden.