header-kinderopvang

Tevredenheidsonderzoek ouders (KTO)

Voor kinderopvangorganisaties is het belangrijk om inzicht te hebben in de (ontwikkeling van de) behoeftes en de tevredenheid van de ouders met de opvang. Immers tevreden ouders (en kinderen) zullen zich meer betrokken voelen bij de organisatie, meer genegen zijn om mee te denken, langer klant blijven en een organisatie eerder aanraden bij andere ouders.
 
Veel kinderopvangorganisaties meten daarom een- of tweejaarlijks via een klanttevredenheidsonderzoek de tevredenheid van de ouders over de organisatie waar ze hun kind aan toevertrouwen. Door onderzoek periodiek te herhalen ontstaat een goed inzicht in de ontwikkeling van de klanttevredenheid en het effect van doorgevoerde veranderingen.
 
Voorbereiding
Om tot een goede vragenlijst te komen, is een samenspel tussen de kinderopvangorganisatie, ouders (meestal in de vorm van de oudercommissie) en het onderzoeksbureau vereist. Op basis van aangedragen onderwerpen wordt een vragenlijst voorbereid en in overleg en samenspraak met de kinderopvangorganisatie besproken. Deze vragenlijst kan tevens ter controle, correctie en aanvulling aan de oudercommissie worden voorgelegd.  
 
Mogelijke onderwerpen
  • Keuze voor kindercentrum
  • Openingstijden en planning
  • Gebouw en inrichting
  • Groepsleiding
  • Pedagogisch beleid
  • Communicatie met ouder
  • Dagelijkse gang van zaken in de groep
  • Inspraak en betrokkenheid ouders
  • Kantoor/administratie
 
Vaak staan de volgende vragen centraal:
  -   Hoe tevreden zijn de ouders in het algemeen
  -   Over welke aspecten van de dienstverlening zijn de ouders positief
  -   Welke aspecten van de dienstverlening kunnen en/of moeten beter
  -   Hoe kunnen deze verbeterpunten mogelijk gerealiseerd worden
  -   Beoordeling kinderopvang op deelonderwerpen/aspecten met mogelijkheid om dit toe te lichten.
  
Onderzoeksmethode
Klanttevredenheidsonderzoeken onder ouders  worden vaak online, schriftelijk of via een combinatie van beide methoden gehouden. Voordeel van online-onderzoek is dat de vragen overzichtelijk kunnen worden gepresenteerd, er veel ruimte is voor verdiepende open vragen en ouders de vragenlijst kunnen invullen wanneer het hen het beste uitkomt. In het geval dat wordt gekozen voor online onderzoek kunnen de ouders via e-mail of een brief met een persoonlijke inlogcode worden uitgenodigd voor het onderzoek.
 
Voorbeelden
Om een idee te krijgen van hoe een vragenlijst en/of rapportage eruit kan zien, kunt u contact opnemen met ons bureau. Ook denken we graag mee over andere onderzoeksvormen die de organisatie naar buiten kan versterken, zoals:
  -    Imago onderzoek: Hoe denken potentiele klanten over de kinderopvangorganisatie?
  -    Lezersonderzoek: Bekendheid, gebruik en beoordeling nieuwsbrief of website van kinderopvangorganisatie
  -    Behoefte-onderzoek: Is er een markt voor een nieuwe vestiging of een nieuwe/extra opvangsoort?
 
Kosten
De kosten van een onderzoek zijn afhankelijk van het aantal en het soort vragen, het aantal respondenten, de onderzoeksmethode, de mate waarin naar variabelen wordt uitgesplitst, het type rapportage, wie eventueel brieven en enquêtes verspreid, hoe de enquêtes worden terugontvangen, het  gebruik van herinneringen, enz. De kosten van klanttevredenheidsonderzoek variëren veelal van €550,- tot €4.500,- excl. BTW.