header-winkelgebieden

Klanttevredenheidsonderzoek

De doelgroep van een winkelgebied zijn de klanten. In een stadswinkelcentrum komt de grote meerderheid van de klanten uit de stad zelf, in een wijkwinkelcentrum komen de meeste klanten uit een straal van een paar kilometer rond het winkelgebied; de eigen wijk. Zeker in een wijk is een winkelcentrum een belangrijke plaats waar mensen niet alleen winkelen, maar ook elkaar ontmoeten, geld pinnen, naar de bank of bibliotheek gaan, waar ouderen een bakje koffie drinken en waar enkele keren per jaar een evenement is.

Zoals voor elke organisatie/ bedrijf geldt ook voor een winkelgebied dat het effectief kan zijn om bijv. (twee)jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek te doen. Een klanttevredenheidsonderzoek geeft betrokkenen inzicht in de tevredenheid over een winkelgebied, wat gaat er goed en wat kan beter, zijn er verbeterpunten voor de toekomst en hoe kunnen deze gerealiseerd worden.

Onderwerpen die bij winkelgebieden vaak aan de orde komen zijn de ontwikkeling van het gebied, ontwikkeling bezoek, algemene beoordeling, sterke en mindere punten, concurrerende gebieden, aspecten als sfeer, winkelaanbod, bereikbaarheid, parkeren, bestrating, interieur, onderhoud, veiligheid, promotie en kansen en bedreigingen voor de toekomst.

Klanttevredenheidsonderzoek kan plaatsvinden onder bezoekers op locatie of onder bewoners in de omgeving. Omdat mensen vaak met tassen staan of haast hebben, is voor een bezoekersonderzoek een lengte van maximaal 2-3 minuten acceptabel. Voor een telefonisch onderzoek onder wijkbewoners is een onderzoek van 8-10 minuten geen probleem. Mensen voelen zich betrokken bij de eigen wijk en het winkelcentrum en willen graag meedoen.

Ter indicatie: de totale kosten van een bezoekers- of bewonersonderzoek liggen veelal tussen de € 1000,- en € 2500,- (excl. BTW) afhankelijk van methode, omvang en wensen.