Privacy Statement WBK Marktonderzoek

Algemeen

Dit statement bevat informatie over het gebruik van gegevens voor het uitvoeren van marktonderzoek door WBK Marktonderzoek. In het algemeen geldt dat WBK het belangrijk vindt netjes met persoonsgegevens om te gaan, deze vertrouwelijk te behandelen en niet langer te bewaren dan noodzakelijk.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van het soort onderzoek, onderzoeksmethode en onderwerp gebruikt WBK contactgegevens en selectievariabelen om (potentiele) respondenten te benaderen. Voor telefonisch onderzoek is dit minimaal een telefoonnummer, voor online onderzoek het e-mailadres, voor schriftelijk onderzoek het adres, eventueel gecombineerd met de naam van de betreffende persoon.

 

Andere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt indien noodzakelijk om specifieke doelgroepen te selecteren/benaderen, zoals mensen in een bepaalde regio, van een bepaalde sekse of leeftijdsgroep en daarmee onderzoek te kunnen doen, een verdieping aan de resultaten te geven en statische analyses te kunnen doen. Wij zullen in dat geval passende waarborgen treffen om ervoor te zorgen dat deze gegevens slechts voor wetenschappelijke doeleinden worden verwerkt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

WBK doet twee soorten onderzoek:

  • Eenmalig onderzoek

    : Potentiele respondenten worden uitgenodigd voor een onderzoek en kunnen zelf beslissen hier wel of niet aan mee te doen.

  • Panelonderzoek:

    Respondenten wordt gevraagd lid te worden van een panel en daarmee in een vooraf afgesproken maximale frequentie te worden benaderd over een vooraf afgesproken onderwerpgebied.

Per onderzoek kunt u zelf beslissen of u mee wilt doen of niet. Als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, kunt u dit op ieder moment aangeven. U wordt dan niet meer benaderd.

 

Met wie delen wij gegevens? 

Alle verzamelde gegevens voor een onderzoek worden uitsluitend voor de uitvoering van dat betreffende onderzoek gebruikt om onderzoek, analyse en rapportage te kunnen doen.

 

Het kan zijn dat wij voor een onderzoek een derde partij inschakelen om (een deel van) een onderzoek uit te voeren. Zij doen dit dan uitsluitend ten behoeve van betreffend onderzoek en voor geen ander doel. Met deze partijen zijn/worden afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Indien verzamelde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het doen van het onderzoek kunnen deze door de derde partij weer terug worden gestuurd naar WBK.

 

Omgekeerd kan het zijn dat WBK de derde partij is van een ander onderzoeksbureau. Eventuele uitwisseling van onderzoeksresultaten en persoonsgegevens is dan mogelijk, maar uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het doen van statistisch onderzoek voor dat betreffende onderzoek.

 

In geval van wetenschappelijk onderzoek kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met wetenschappelijke organisaties. In dat geval zullen wij met hen afspraken maken over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

 

De uiteindelijke opdrachtgever ontvangt uitsluitend een rapportage cq databestand zonder indirect of direct identificerende gegevens. De enige uitzondering hierop is als in eenonderzoek aan een respondent toestemming is gevraagd en gekregen voor het doorgeven van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat een respondent interesse heeft in een bepaalde bijeenkomst en hiervoor tzt een uitnodiging wil ontvangen.