header-wijkparticipatie

Achtergrond wijkparticipatie

In juni 2010 heeft het ministerie van BZK, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het boekje “Naar buiten” (spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college) uitgebracht. Dit gebeurde in het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. In het boekje “Naar buiten” herkennen we onze eigen ervaringen als onderzoekbureau van de afgelopen 15 jaar. In het boekje staat beschreven dat er nieuwe tijden zijn aangebroken. Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten:

 • Beleid wordt vaak beter als burgers erover meedenken
 • De gemeente hoeft niet alles zelf te doen
 • Burgerparticipatie kan de legitimiteit van beslissingen vergroten
 • Direct contact tussen overheid en burger is nodig

 

In een andere publicatie Verbinding door confrontatie bij_sociaal-fysieke_wijkaanpak (2009) zoeken de G27 (samenwerkingsverband van 27 grote steden binnen het Nederlandse grotestedenbeleid en KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing) naar kaders voor een formule van een succesvolle integrale wijkaanpak. In deze publicatie wordt niet gekomen tot één beste aanpak of één checklist van ‘things to do’ maar wordt wel een aantal constanten over het proces van sociaal-fysieke wijkaanpak benoemd:

 • Een heldere organisatievorm zorg voor legitimiteit
 • Randvoorwaarden voor de financiering moeten worden bepaald op basis van de inhoud
 • De methode moet procesgericht zijn met een grote rol voor bewoners
 • Het succes wordt uiteindelijk bepaald door de persoonlijkheid, durf en competenties van mensen.

 

De publicatie eindigt met aanbevelingen die bijdragen aan deze constanten en een heldere profiel-schets van de hedendaagse wijkprofessional:

 • Verbind eerst op inhoud daarna op geld en vorm
 • Durf de controle los te laten
 • Investeer in de duurzame wijkprofessional
 • Heb aandacht voor de 'chemie' tussen mensen
 • Accepteer en benut de frustratie van impasse en de kracht van crisis.