header-senioren

Achtergrond ouderen

Door de toenemende vergrijzing zijn ouderen een steeds belangrijker groep in de Nederlandse samenleving. Om de verwachtingen en tevredenheid in balans te houden is informatie en communicatie zowel voor een stad, de betrokken organisaties en de ouderen belangrijk. Hoe gaat het met de ouderen? Hoe beoordelen ze hun woonsituatie en hun woonomgeving, de beschikbare voorzieningen, hoe staat het met de gezondheid, zijn ze aangesloten bij het verenigingsleven, hoe is hun woonsituatie en welke wensen hebben zij nu en in de toekomst op dit gebied? In hoeverre doen zij aan vrijwilligerswerk en/of zouden zij dit (nog meer) willen doen? Onderstaand schema geeft een overzicht van onderwerpen en organisaties die specifiek bij ouderen spelen.

Schema_ouderen

De afgelopen jaren hebben wij meerdere onderzoeken onder ouderen verricht. Op deze site geven we aanknopingspunten voor onze visie en voorbeelden van onze aanpak. Informatie die we graag mondeling toelichten.