header-stadsenquetes

Achtergrond burgerenquetes

Voor gemeente instellingen is het bij het evalueren en ontwikkelen van het beleid van belang om op de hoogte te zijn van wat er leeft onder de inwoners van hun gemeente. Wat is hun mening, wat zijn hun wensen en wat zijn hun behoeften? Onderzoek kan gemeenten hierbij helpen. Tegelijkertijd geeft het burgers de mogelijkheid om op laagdrempelig niveau hun stem te laten horen.

In een Burgerenquête worden verschillende gemeentelijke onderwerpen geïntegreerd in een vloeiend lopende vragenlijst waarin zowel de gemeente als de inwoners zich kunnen herkennen. Dit is voor gemeenten niet alleen goedkoper dan het uitvoeren van verschillende onderzoeken, ook wordt voorkomen dat inwoners worden overstelpt met onderzoek.

WBK Marktonderzoek heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van Burgerenquêtes, zowel voor grote als voor kleinere gemeenten. Op deze site lichten we onze visie en aanpak toe. Informatie waarover we graag meer vertellen.